Ons aanbod

Risk surveys

BlackboxBlue voert geheel onafhankelijk ‘property risk surveys’ en Cyber Security risk surveys uit. Door onze ruime kennis en ervaring identificeren wij  samen met de opdrachtgever risico’s snel en grondig. Vervolgens maken we deze risico’s inzichtelijk in heldere rapportages.
Daarnaast voorzien wij een klant, gerichte en praktische verbetervoorstellen met begeleiding bij implementaties. Met deze aanpak worden risico’s binnen het bedrijf beter gemanaged, wat de bedrijfscontinuïteit bevordert. De informatie is ook van groot belang voor acceptatie door verzekeraars en om de juiste verzekeringscondities te bepalen die optimaal aansluiten bij de behoefte van de opdrachtgever.

Property Risk Surveys

Samen met de ondernemer en/of afdelingsmanagers vindt een gesprek plaats, gevolgd door een rondgang door het bedrijf. Op basis van het bedrijfsbezoek wordt door BlackboxBlue een rapportage opgesteld waarin een analyse en beoordeling van alle aangetroffen risico’s is opgenomen. Tevens wordt een separaat rapport verstrekt waarin, naast een korte samenvatting van het bedrijfsprofiel, de eventuele verbetermaatregelen zijn beschreven.

Cyber Risk Quick Scan

Indien gewenst kan aanvullend bij een Property Risk Survey een zogenaamde ‘Cyber Security quick-scan’ worden uitgevoerd, wat in korte tijd een inzicht geeft in de weerbaarheid van het bedrijf ten aanzien van Cyber Security. Deze analyse wordt in een separaat kort rapport aan de opdrachtgever gerapporteerd en op basis van de uitkomsten kan over een eventueel vervolgtraject worden beslist.

Cyber Risk Surveys

Door de Cyber Risk Quick Scan kan twijfel ontstaan over de weerbaarheid van het bedrijf op het gebied van Cyber Risks, dan kunnen wij in een vervolgbezoek een gedetailleerde Cyber Security Survey bij de opdrachtgever uitvoeren. Op basis van het bedrijfsbezoek wordt door BlackboxBlue een rapportage opgesteld waarin een analyse en beoordeling van alle aangetroffen Cyber Security risico’s is opgenomen. Tevens wordt een separaat rapport verstrekt waarin, naast een korte samenvatting van het bedrijfsprofiel, de eventuele verbetermaatregelen zijn beschreven.

Translate