Ons aanbod

Property surveys

BlackboxBlue voert geheel onafhankelijk ‘property risk surveys’ uit. Door onze ruime kennis en ervaring identificeren wij  samen met de opdrachtgever risico’s snel en grondig. Vervolgens maken we deze risico’s inzichtelijk in heldere rapportages.
Daarnaast voorzien wij een klant, gerichte en praktische verbetervoorstellen met begeleiding bij implementaties. Met deze aanpak worden risico’s binnen het bedrijf beter gemanaged, wat de bedrijfscontinuïteit bevordert. De informatie is ook van groot belang voor acceptatie door verzekeraars en om de juiste verzekeringscondities te bepalen die optimaal aansluiten bij de behoefte van de opdrachtgever.

Property Risk Surveys

Het risk assessment is gebaseerd op de ‘COPE’ methodiek (‘Construction’, ‘Occupancy’, ‘Protection’ en ‘Exposure’) die als standaard geldt binnen de internationale verzekeringswereld.
Samen met de ondernemer en/of afdelingsmanagers vindt een gesprek plaats, gevolgd door een rondgang door het bedrijf. Op basis van het bedrijfsbezoek wordt door BlackboxBlue een rapportage opgesteld waarin een analyse en beoordeling van alle aangetroffen risico’s is opgenomen. Tevens wordt een separaat rapport verstrekt waarin, naast een korte samenvatting van het bedrijfsprofiel, de eventuele verbetermaatregelen zijn beschreven.

Translate