Professional Risk Engineering

"De bereidheid van verzekeraars om zware of bijzondere risico’s te verzekeren, is aan het afnemen"

Bedrijven worden ook door stakeholders meer en meer gedwongen pro-actief de eigen risico’s te managen.

Perry van der Knaap
Risk Engineer

"Aantal cyberaanvallen op bedrijven neemt 1e helft 2022 met 45 procent fors toe"

Op je computerscherm staat:
“maak € 250.000,- in Bitcoin over”.
Je bedrijf staat stil en de klok tikt. Wat doe je dan?
Ruud Wetzels
Risk Engineer

BlackboxBlue biedt bedrijven de helpende hand

In de media verschijnen regelmatig meldingen van langdurige bedrijfsstilstand en grote schades ten gevolge van Cyber aanvallen, branden, natuurrampen.

Stakeholders verlangen van ondernemers dat zij deskundig risicomanagement toepassen. Ook de borging van bedrijfscontinuïteit wordt als hun zorgplicht beschouwd. 

Verzekeraars zijn terughoudender in hun acceptatiebeleid. Ten gevolge hiervan vereisen zij vaker dat een bedrijf beschikt over een recente riscoanalyse en een planning voor uitvoering van verbeteringen. 

Hieruit volgt een fors toegenomen behoefte aan risico-informatie, terwijl er slechts een beperkte inspectie-capaciteit  beschikbaar is.
Ten gevolge van de Covid-19 pandemie, de Brexit, de oorlog in Oekraine en de groeiende cyberdreigingen is er veel vraag naar risico assessments en verzekeringsinspecties. Een ondernemer hoef je niet te vertellen hoe die zijn of haar product moet maken. Desondanks is het in kaart brengen en managen van de genoemde risico’s een specialistische aangelegenheid die bovendien weinig ruimte voor vergissing laat.

Op het gebied van Property Risk Engineering, Cyber Security en industriele automatisering beschikt BlackboxBlue over meer dan 25 jaar professionele ervaring op het hoogste niveau. Onze kennis sluit goed aan op de toenemende vraag vanuit de verzekeringsmarkt en het bedrijfsleven naar inzicht in risico’s bij grootzakelijke en industriële relaties. Daarnaast biedt BlackboxBlue bedrijven ondersteuning in het beheersen van deze risicos en verbetering van hun bedrijfscontinuïteit.

Samen met de klant doen we een risicoinspectie
Translate